Nederlander-Componist. Kees Schoonenbeek studeerde piano aan het toenmalig Arnhems Muzieklyceum (thans Arnhems Conservatorium) en muziektheorie en compositie aan het Brabants Conservatorium
(thans Fontys Conservatorium). 
In 1978 behaalde hij aan laatstgenoemd conservatorium de compositieprijs. 

 
Als docent muziektheorie was hij van 1975 tot 1977 en daarna vanaf 1980 verbonden aan het Brabants Conservatorium, van 1977 tot 1980 aan de Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Muziekwetenschap. 
De accenten van zijn institutionele werkzaamheden betroffen de vakken compositie, hoofdvak theorie der muziek, arrangeren en orkestratie, sinds oktober 2010 is hij gepensioneerd als conservatorium-docent. 
 
Hij is de componist van een veelsoortig repertoire, waarbij hij streeft naar een idioom dat toegankelijk is voor een relatief breder publiek. Zijn voorkeur gaat uit naar'werken op bestelling' waarbij doelgroep, praktische toepasbaarheid en behoefte prevaleren boven het autonome experiment. Deze attitude heeft onder meer geleid tot een grote aktiviteit op het gebied van de blaasmuziek waarvoor hij inmiddels een aanzienlijk aantal werken heeft gecomponeerd, uiteenlopend qua bezetting, idioom en moeilijkheidsgraad.
 
In 1983 won Schoonenbeek de muziekprijs van de stad Lochem met 'Tristropha' voor harmonieorkest
(uitgegeven bij Molenaar, Wormerveer). Een aantal van zijn composities is inmiddels op CD verschenen.


English

Dutch composer. Kees Schoonenbeek studied piano, Theory of Music and Composition at the Arnhem and Brabant Conservatories. In 1978 he obtained the prize for composition of the Brabant Conservatory, with which he was connected as a teacher of Composition, Theory of Music and Orchestration. This was preceded by an engagement as a Theory of Music teacher at the Amsterdam University. 
Schoonenbeek's body of works is widely divergent and includes, besides chamber music, works for choir, orchestra and symphonic wind orchestras. In 1983 he won the music-prize of the city of Lochem with Tristropha for symphonic windorchestra.


Deutsch


Kees Schoonenbeek (1947, Arnhem/Holland) studierte piano, Musiktheorie und Komposition an dem Konservatorium van Arnhem und Brabant. 1978 erhielt er dem Preis für Komposition an dem Konservatorium von Brabant, wo er bis 2010 als Dozent in den Fächern Komposition, Musiktheorie und Instrumentierung war. Davor war er Dozent in MusikTheorie an der Universität Amsterdam tätig. 
Zahlreiche sind seine Kompsitionen für Kammermusik, Chören, Orchester und Symphonisch Blasorchester.
1983 erhielt er den Musik-Preis im Lochem für sein Werk 'Tristropha'.


Français


Kees Schoonenbeek est né le 1 octobre 1947 à Arnhem, aux Pays-Bas. ll suivit les cours de piano au Conservatoire d'Arnhem et acheva sa formation au Conservatoire Brabancon de Tilburg en y étudiant la théorie musicale et la composition.De 1975 à 1977, Schoonenbeek y fut engagé en tant que professeur et y obtint le prix de composition en 1978. Avant son retour en 1980 à Tilburg, il était professeur durant trois ans à l'Université d'Amsterdam, Groupement des Sciences Musicales.Comme compositeur, Schoonenbeek recherche un idioom sonore qui soit susceptible d'intéresser un vaste public. Son répertoire est tres disparate car il comprend, non seulement des oeuvres pour musique de chambre, mais aussi des oeuvres pour chorales, orchestres et orchestres à vent. Son intéret pour la musique à vent s'éveilla en 1980. C'est en cette année qu'on lui confia la composition d'une oeuvre pour Brassband qui donna naissance à la piece "Symfonietta". Suivirent à partir de cet instant, beaucoup d'autres compositions pour orchestres à vent. Kees Schoonenbeek est tres attiré par la musique avec une préférence pour les compositeurs anglais tels que Benjamin Britten et Ralph Vaughan Williams.


Italiano


Kees Schoonenbeek (1947, Arnhem, Olanda) ha studiato pianoforte, teoria della musica e composizione al conservatorio di Arnhem e Brabante. Nel 1978 ha ricevuto il premio per la composizione presso il conservatorio del Brabante, dove ora è docente di composizione, teoria della musica e instrumentazione. Prima era impiegato come docente di teoria della musica presso l'università di Amsterdam.  
Le sue composizione sono molteplici e includono musica da camera, composizione per cori, orchestra e orchestra sinfonica.
Nel 1983 ha vinto il premio della musica della città Lochem con l'opera per fiati 'Tristropha'.